Stervende Groei

Pfäffikon SZ, Switzerland – Het zal u niet ontgaan zijn dat de Amerikaanse President Trump tegen veel emmers aanschopt als hij door de straat loopt. De gratie van Het Witte Huis is verloren gegaan en heeft plaats gemaakt voor goedkoop gekrakeel op Twitter. De Amerikaanse burger wil dat Trump landen en continenten – economisch – aanpakt ten faveure van de VS. Maar zo eenvoudig ligt dat niet: een Japans scenario ligt voor de hand.

Banencijfer
Wie de meest recente Amerikaanse banencijfers grondig bestudeert komt al snel tot de conclusie dat deze niet geweldig zijn. Op het eerste gezicht ogen de cijfers prima omdat de werkloosheid in april in de VS daalde van 4,1% naar 3,9%. Echter, we bevinden ons min of meer aan het einde van de economische cyclus waarbij een hoger loon vanzelfsprekend zou zijn. Schaarste zou immers de prijs van loon op moeten drijven; hetgeen overigens slecht is voor aandelen in het algemeen, dit terzijde. Daarnaast anticipeert de Fed op inflatie en verhoogt langzaam de rente. Het kan zijn dat de Fed voorsorteert op inflatie die er nooit komt.

Loongroei
Het probleem is dat de loongroei in de VS in maart slechts 1,5% bedroeg. Eind vorig jaar boezemde de aantrekkende loongroei in de VS beleggers angst in. Deze angst lijkt ongegrond, zeker wanneer we een vergelijking met Japan maken. In Japan is de werkloosheid ook laag (2,5%) maar de loongroei nog beroerder dan in de VS, namelijk slechts 1%. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de demografische samenstelling in Japan nog slechter is dan in de VS. Noemenswaardig is ook dat er in Japan meer vrouwen een baan hebben, maar deze groep ontvangt wel een lager loon.

Trend
Lonen en salarissen vormen grofweg de helft van het gemiddeld persoonlijk inkomen in de VS. Andere bronnen van inkomsten zijn fiscaal, rente, of dividend gedreven. Groei van 1.5% over de helft van een inkomstenstroom is teleurstellend, mede gezien de traditioneel lage spaarquote van de gemiddelde Amerikaan. De trend van vergrijzing in de VS is niet zo alarmerend als in Japan, maar schuift wel heel langzaam die kant op. Trump kan beloven wat hij wil, maar tegen deze demografische trend is hij niet opgewassen. “America First” kan alleen al om deze reden hopeloos falen.

Beleggers doen er verstandig aan niet te uitbundig te worden over de Amerikaanse groeicijfers. De kans is groot dat de Amerikaanse cyclus de komende decennia veel op de Japanse cyclus gaat lijken. Overheden en centrale banken hebben hier geen antwoord op en staan machteloos. Groei sterft langzaam en zal laag zijn blijven. Een recessie blijft echter – vreemd genoeg – uit. Typisch Japanse toestanden in de VS lijken dan ook onafwendbaar.

Rest mij u een goede handelsweek te wensen.


Jan Dwarshuis is CIO bij Thirteen Asset Management AG. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.