Madoff op zijn best

Pfäffikon SZ, Switzerland – Beleggers en burgers zijn vol lof over hun behaalde rendement. 2017 gaat mogelijk de boeken in als een stabiel en succesvol beleggingsjaar op basis van het behaalde rendement. De volatiliteit is laag en aandelen kruipen langzaam omhoog; het is Bernie Madoff in zijn beste dagen. De lage rente zou de huidige waarderingen meer dan rechtvaardigen. Dat beleggers geplet kunnen worden door de stoomwals lijkt niemand zich te realiseren.

Buffett
Legendarisch investeerder Warren Buffett is van mening dat er een correlatie is tussen de lage rente en waarderingen. Hij noemt het zelfs een economische wet. Maar wat hij er aan toevoegt is dat deze wet onvolledig is. Het gemak waarmee er geïnvesteerd kan worden, schuift het zorgvuldig denken over financiën opzij. Centrale bankiers zijn al tientallen jaren actief om de onwetende burger op het punt van verantwoord investeren te hersenspoelen. De belegger en de burger schuiven historische feiten opzij in hun blinde jacht naar rendement. Buffett is inmiddels van mening dat het huidige beleggingsklimaat kan leiden tot één van de grootste rampen op de mondiale aandelenmarkten.

Vraagtekens
Toegegeven, ondergetekende stelt al veel langer vraagtekens bij waarderingen in het algemeen. Een gemiddeld Nederlands gezin vindt het vandaag de dag volstrekt normaal om zich tot over hun oren in de schulden te steken omdat de maandlasten dan zo heerlijk laag zijn. Opvallend is dat het kersverse Nederlandse kabinet Rutte III zich op het punt van de ontwikkeling van schulden als een onbetrouwbare partner ontpopt. Afbouw van schulden in Nederland krijgt opeens een vervelend fiscaal staartje; dit geheel terzijde.

Voorschot
Beleggers doen er verstandig aan zich te realiseren dat zij een enorm voorschot op de toekomst hebben genomen. Wanneer u de marktcycli in ogenschouw neemt en daarnaast de meest betrouwbare meetinstrumenten gebruikt op basis van historische waarden dan bivakkeert de S&P 500 circa 170% boven haar reële waarde. Lage groei wordt gecompenseerd door extreem lage rentetarieven en rechtvaardigt geen premie. Een negatief rendement van de S&P 500 binnen een tijdspanne van tien tot vijftien jaar is zeer waarschijnlijk. Een tussentijds verlies van 60% of meer is zeker te rechtvaardigen.

Wellicht is het te overwegen dat u niet de laatste bent die de gloeiende staaf in uw handen houdt. Laat de harde les van Bernie Madoff u niet in slaap sukkelen.

Rest mij u een goed weekend te wensen.


Jan Dwarshuis is CIO bij Thirteen Asset Management AG. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.