Groen Zürich

Pfäffikon SZ, Switzerland – Verschillende Duitse steden stellen steeds strengere eisen aan auto’s die in de binnenstad mogen rijden. Stuttgart, een waar bolwerk van de Duitse automobielindustrie, wil vanaf 2018 slechts de nieuwste dieselauto’s toelaten op dagen dat er teveel fijnstof in de lucht zweeft. Ondertussen ontvouwen zich nieuwe – groene – initiatieven in Zürich door BMW en Uber.

Onder druk
De dieselauto staat steeds meer onder druk. Dealers houden vol dat de restwaardes van diesels niet of nauwelijks dalen door de opgelaaide emissie schandalen bij VW. Toch is het opvallend dat de restwaarde in Zwitserland van bijvoorbeeld een gebruikte Mercedes S350 diesel bedroevend laag is. In Duitsland waarschuwen werkgevers al voor een mobiliteitscrisis met ernstige economische gevolgen. De dieselauto is in Duitsland gemeengoed, dus wellicht wordt deze grote groep gedwongen om een schonere auto aan te schaffen. Kennelijk zien veel consumenten de bui al hangen en mijden de dieselauto. Een daling van de prijzen is een logisch gevolg.

Diesels
Wie door Zürich wandelt struikelt over de diesels die als taxi worden ingezet. Eén van de speerpunten van BMW is om in te spelen op de verdere verstedelijking en de bijkomende vervoersproblemen. Al vele jaren geleden heeft BMW aangekondigd te willen investeren in een schoner vervoer in de stad. BMW heeft met de ontwikkeling van de BMW i3 haar nek uitgestoken om een passende oplossing te kunnen aanbieden. Noemenswaardig is dat de i3 voor een substantieel gedeelte uit recyclebaar materiaal vervaardigt is. U moet dus niet raar opkijken als het dashboard afstamt van een stapel oude plastic cola flessen. Maar daar blijft het kennelijk niet bij.

Green
BMW en Uber zullen medio september een groen initiatief gaan ontvouwen in Zürich en omgeving. Consumenten kunnen dan via de app van Uber kiezen voor Uber Green, Uber X of Uber Black in Zürich. Wie kiest voor Green wordt opgehaald door een nieuwe BMW i3. Inmiddels beschikt Zürich over circa 45 laadpalen en daarmee lijkt de actieradius (circa 200 km) van de i3 geen probleem voor de chauffeurs.

Het initiatief van BMW en Uber is te prijzen; Emissieloos vervoer is de toekomst. Daarnaast krijgt de klant direct een indruk van een volledige elektrische auto en kan de ervaringen van en met de chauffeur delen. De combinatie van een service van Uber en een product van BMW tegen een scherpe prijs is voor de klant aantrekkelijk. Het zou mij niet verbazen als de klant voor de ‘Green Ride’ zal kiezen.

Rest mij u een goed weekend te wensen.


Jan Dwarshuis is CIO bij Thirteen Asset Management AG. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij een positie in BMW en niet in andere bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.