Zinloze Banen

Pfäffikon SZ, Switzerland – Publicaties over onzin banen vinden steeds meer hun weg. Onzin banen zijn een vorm van werkverschaffing die economisch gezien nergens toe bijdragen. Sommige marktvorsers zijn van mening dat onzin banen bewust gecreëerd worden om de massa zinloos zoet te houden. Feit is dat ook de financiële wereld absurde banen heeft toegevoegd in het kielzog van een dikke brij aan ondoorzichtige en zinloze financiële producten.

Origineel
De financiële wereld legt al vele decennia schil over schil heen. Het gevolg is dat het originele concept waarom er belegd wordt steeds meer uit het zicht raakt. Dat de financiële wereld er zinloze banen op nahoudt velen, maar sinds 2008 herkennen we pas de volle omvang van de absurditeit.

2008
Handelsprogramma’s en financiële producten zijn bewust gecompliceerd gemaakt, terwijl het nergens toe heeft bijgedragen. Voor 2008 deed een financieel expert u geloven dat deze ondoorzichtige benadering nodig was om de risico’s te beperken. Sinds 2008 weten we dat het precies andersom is. De zogenaamd veilige investeringen kwamen als een boemerang terug met alle gevolgen van dien. Extra pijnlijk is dat deze financiële experts zich vorstelijk lieten betalen voor een knappende luchtballon. In de normale wereld noemen we dit de creatie van een onzin baan die neigt naar een vorm van oplichting. Er werd geen waarde gecreëerd in welke vorm dan ook. Ik kan u overigens verzekeren dat er vandaag de dag niet veel veranderd is.

Creatie
Er zijn genoeg bedrijven die zich schuldig maken aan de creatie van onzin banen. Op het eerste gezicht ziet alles er fantastisch uit en de CEO laat trots zien hoe het bedrijf gegroeid is. Dat deze creatie in veel gevallen uit onzin banen is opgebouwd vertelt hij er niet bij. De groene charts glimmen en kruipen langzaam richting de hemel. Een hard gelag is dat uitgerekend de banen die er wel toe doen structureel onderbetaald blijven. Sterker nog, de tendens is nu dat veel nuttig en opbouwend werk opeens gratis of onderbetaald wordt aangeboden.

De onzin baan beslaat een steeds groter gedeelte van de economie. De daadwerkelijke waardecreatie wordt gegenereerd door slechts 25% van de beroepsbevolking. Het voordeel is dat hierdoor startups met behulp van hun creativiteit sneller de onzin baan kunnen traceren en elimineren. Het lijkt er echter op dat de politiek niet zit te wachten op de eliminatie van de onzin baan. De overheid is immers in veel gevallen wereldkampioen in het verschaffen van zinloze banen. Zinloze banen zullen naar verwachting ook de komende decennia een groot onderdeel blijven vormen van de economie en als remmende factor fungeren voor groei en waardecreatie.

Rest mij u een goed weekend te wensen.


Jan Dwarshuis is CIO bij Thirteen Asset Management AG. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.