De Wereld op zijn Kop

Pfäffikon SZ, Switzerland – De signalen die de financiële markt afgeeft zijn tegenstrijdig. Beleggers vluchten aan de ene kant in peperdure obligaties en tegelijkertijd stuwen ze met name de Amerikaanse aandelenmarkt op naar nieuwe ‘all time highs’. Sinds 2007 ontvouwt zich een scenario dat nog nooit vertoond is en uiteindelijk geen stand zal houden. De hamvraag is wie er gelijk heeft; de obligatiebelegger of de aandelenbelegger?

Experimenteren
Monetair experimenteren heeft tot een krankzinnige situatie op de financiële markten geleid. Obligatiebeleggers durven geen risico te nemen en betalen daar een hoge prijs voor. Met name pensioenfondsen en verzekeraars zitten met de handen in hun haar. In de jacht naar rendement – gevoed door spotgoedkoop geld – worden er tegelijkertijd (te) dure aandelen gekocht. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de aandelenbelegger met name zijn geld steekt in minder volatiele aandelen; kennelijk vertrouwt deze categorie beleggers de huidige situatie toch niet helemaal. Ook zij realiseren zich dat het consequent opjagen van papier bezit tot grote ongelukken kan leiden. Te goedkoop geld maakt u immers niet rijk. In het algemeen verhoogt goedkoop geld bij velen de schuldenquote, zonder dat men zich bewust is van de bijbehorende risico’s. Ouderwets sparen wordt door het huidige beleid van de ECB vakkundig de nek omgedraaid; het is de wereld op zijn kop.

Zijwaarts
Sinds 18 maanden laten aandelen een zijwaarts patroon zien. Volgens verschillende marktvorsers bevindt met name Europa zich in een langdurige bearmarkt, welke gepaard gaat met forse tussentijdse koersstijgingen. De VS trekt zich vooralsnog nergens wat van aan. Een veel beter dan verwacht banencijfer gaf de Amerikaanse markt de afgelopen week vleugels. Echter, dit cijfer was slechts een correctie op het cijfer van de maand daarvoor. De stijging is derhalve opvallend, straalt weinig kracht uit en wordt niet breed gedragen.

Deflatie
Volgens legendarisch belegger George Soros staan we in het gunstigste geval aan de vooravond van een lange periode van deflatie. In het slechtste geval stort het totale wereldwijde financiële systeem in elkaar. Groeiende ongelijkheid qua inkomen en bezit zou de aanleiding zijn voor een lange periode van grote onrust zoals we dat in de jaren 30 van de vorige eeuw gezien hebben. Ook de VS zou niet ontkomen aan deze zorgwekkende ontwikkeling. Verstorende demografische verschuivingen tekenen zich nu al af in de VS.

Of Soros het gelijk aan zijn zijde heeft valt te bezien. Feit is dat de meest recente ontwikkelingen op de financiële markten eerder ‘red flags’ opleveren dan dat ze veel vertrouwen geven voor de nabije toekomst. Aandelenbeleggers willen kennelijk het momentum niet verliezen maar onderkennen ook dat het sprookje zomaar over kan zijn. Veel (Chinese) economische data bevestigen een stagnerend beeld waarbij onverwachtse valutaverschuivingen voor de hand liggen.

De financiële wereld staat op zijn kop en geeft tegenstrijdige signalen af. Veel burgers nemen te veel risico’s in een financiële omgeving welke vraagt om grote terughoudendheid. Het is niet langer uit te sluiten dat deze periode van terughoudendheid langer zal duren dan menigeen nu voor mogelijk houdt.

Rest mij u een goed weekend te wensen.


Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.